دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

  حميد غيور

زمینه تخصصی: مهندسی مواد

ایمیل:ghayour_ham{at}iust.ac.ir

شماره تماس: 2276-4229 (31) 98+

 

2211  22222 copy  2233  22444