دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

دانشکده مواد داراي 44 رشته تحصيلي در مقاطع مختلف (كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكتري) با 58 نفر عضو هیأت علمی تمام وقت و 1952 نفر دانشجو مي‌باشد. تاكنون 8254 نفر دانشجو از اين دانشكده فارغ التحصيل شده‌اند.

2211  22222 copy    22444