دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

كارگاه آشنايي با حقوق و ماكيت ثبت اختراع روز 9، 16 و 25 ارديبهشت ماه برگزار مي گردد. دانشجوياني كه درس روش تحقيق در اين ترم گرفته اند مي بايست در يكي از جلسات ذكر شده، اگر تاكنون ثبت نام نكرده اند، اقدام به ثبت نام نمايند. كليه دانشجويان تحصيلات تكميلي نيز كه تاكنون در كارگاه ذكر شده ثبت نام ننموده اند مي بايست در يكي از ابن جلسات ثبت نام نمايند، جهت ثبت نام و اطلاع از محل و ساعت تشكيل كارگاه بايد به سايت http://tms.iaun.ac.ir مراجعه نمايند.

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon