دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

آزمون جامع دكتري دانشكده مهندسي مواد بدين شرح است:

آزمون كتبي 97/4/6 8:00 صبح

آزمون شفاهي 97/4/7 8:00 صبح

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon