دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

زمان ارايه اين درس از روز چهارشنبه مورخ 96/8/17 به روز چهارشنبه مورخ 96/8/24 تغيير يافت.لازم به ذكر است ساعت تشكيل كلاس همان ساعت اعلام شده قبلي مي باشد.

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon