دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

جلسه توجيهي دانشجويان ورودي 96 تحصيلات تكميلي روز پنج شنبه 11/8/96 ساعت 10 تا 12ظهر حضور در جلسه الزامي است و كلاس درسي اين دانشجويان در اين ساعت تشكيل نمي گردد. عدم حضور در جلسه عدم تاييد پروپوزال ايشان در ترمهاي آينده خواهد بود.

2211  22222 copy    22444

 

 

IAUN

حق نشر دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد. © ۱۳۹۹-۱۳۹۸

تماس با دانشگاه | ارتباط با ریاست

 

شبکه های اجتماعی

 apci aparat etaa1   instagram icon black and white Linkedin Icon