دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

جلسات دفاع یکشنبه, 04 شهریور 1397 جلسه دفاع گرايش جوش روز دوشنبه مورخ 97/06/05 عباس ميرزايي ساعت 9:30 صبح و سروش پرچمي ساعتن 11:30 جلسات دفاع روز چهارشنبه 97/06/07 ايثار رادفر گرايش خوردگي ساعت 10 صبح و امير حسين خاموشي...
قابل توجه دانشجویان متقاضی میهمانی چهارشنبه, 13 تیر 1397 دانشجوياني متقاضي مهماني ترم تابستان قبل از مراجعه به دانشكده فرم مهماني تابستان را از سايت دانشكده مهندسي مواد پرينت نماييد.
درخواست معرفی به استاد و فارغ التحصیلی چهارشنبه, 13 تیر 1397 دانشجوياني كه درس يا دروس معرفي به استاد دارند قبل از مراجعه به دانشكده بايد فرم درخواست معرفي به استاد و ليست تطبيق از گرايش خود را از سايت دانشكده مهندسي مواد پرينت...
قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد شنبه, 09 تیر 1397 آخرين مهلت جهت تقاضاي دفاع به همراه پايان نامه تكميل شده مورد تاييد مدير پژوهشي دانشكده براي دانشجوياني كه در سامانه قديم(pn ) و سامانه جدید ( tms ) ثبت نام نموده اند جهت...

2211  22222 copy  2233  22444