دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مسابقه علمي دانشجويان مهندسي پزشكي بيو متريال‎ یکشنبه, 05 آذر 1396 مسابقه علمي دانشجويان مهندسي پزشكي بيو متريال روز سه شنبه 96/9/28 ساعت12:30 سالن امتحانات 3 و4 برگزار مي گردد.منبع آزمون به پيوست مي باشد دانشجويان تا تاريخ 96/9/20 فرصت دارند جهت...
مرحله دوم ثبت نام جشن فارغ التحصيلي یکشنبه, 05 آذر 1396 متقاضيان شركت در جشن فارغ التحصيلي دانشكده مهندسي مواد كه ثبت نام اوليه را انجام داده اند، جهت ثبت نام قطعي حداكثر تا 20 آذرماه به دفتر گروه دانشكده مراجعه نمايند.
قابل توجه كليه دانشجويان فارغ التحصيل دانشكده مهندسي مواد سه شنبه, 02 آبان 1396 با توجه به اينكه دانشكده مهندسي مواد در نظر دارد براي كليه دانشجويان فارغ التحصيل دانشكده در تمامي مقاطع(كارشناسي،كارشناسي ارشد،دكتري)جشن فارغ التحصيلي برگزار نما...
جلسات دفاع دوشنبه, 25 دی 1396 جلسات دفاع روز سه شنبه 26/10/96 مهرداد رفيعي گرايش شناسايي ساعت 10:30 محمد جواد كرمي گرايش شناسايي ساعت 13:00 و رسول شريفي گرايش جوش ساعت 14:30 مهتاب نصيري 27/10/96 گرايش سراميك ساعت...
اعلام نمرات ميان ترم شيمي فيزيك(ترموديناميك بيومواد) دوشنبه, 18 دی 1396 اعلام نمرات ميان ترم شيمي فيزيك(ترموديناميك بيومواد)
جلسه دفاع سه شنبه, 12 دی 1396 جلسه دفاع از پايان نامه علي اصغر زماني گرايش جوش مورخ 96/10/13 ساعت 15:30 جلسه دفاع از پايان نامه مهتاب نصيري گرايش سراميك روز 96/10/27ساعت 10صبح
زمان كلاس جبراني درس كامپوزيت دكتر حسن زاده چهارشنبه, 06 دی 1396 كلاس جبراني درس كامپوزيت دكتر حسن زاده روز پنج شنبه مورخ 96/10/7 ساعت 10 صبح در دانشكده مواد تشكيل مي گردد.

2211  22222 copy  2233  22444