دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

مسابقه علمي دانشجويان مهندسي پزشكي بيو متريال‎ یکشنبه, 05 آذر 1396 مسابقه علمي دانشجويان مهندسي پزشكي بيو متريال روز سه شنبه 96/9/28 ساعت12:30 سالن امتحانات 3 و4 برگزار مي گردد.منبع آزمون به پيوست مي باشد دانشجويان تا تاريخ 96/9/20 فرصت دارند جهت...
مرحله دوم ثبت نام جشن فارغ التحصيلي یکشنبه, 05 آذر 1396 متقاضيان شركت در جشن فارغ التحصيلي دانشكده مهندسي مواد كه ثبت نام اوليه را انجام داده اند، جهت ثبت نام قطعي حداكثر تا 20 آذرماه به دفتر گروه دانشكده مراجعه نمايند.
قابل توجه كليه دانشجويان فارغ التحصيل دانشكده مهندسي مواد سه شنبه, 02 آبان 1396 با توجه به اينكه دانشكده مهندسي مواد در نظر دارد براي كليه دانشجويان فارغ التحصيل دانشكده در تمامي مقاطع(كارشناسي،كارشناسي ارشد،دكتري)جشن فارغ التحصيلي برگزار نما...
منابع آزمون جامع چهارشنبه, 23 اسفند 1396 آناليز - Elements Of X Ray Diffraction : Cullity, B. D - اصول و کاربرد میکروسکوپ های الکترونی و روش های نوین آنالیز؛ پیروز مرعشی، سعید کاویانی ، حسین سرپولکی ، علیرضا ذوالفقاری كاربرد...
قابل توجه دانشجويان رشته مهندسي مواد یکشنبه, 13 اسفند 1396 دانشجوياني كه دروس حذف شده متالورژي پودر 14861 ، خوردگي و اكسيداسيون 14756 ، خواص فيزيكي2 15307 ، ترموديناميك مواد 14111 و آشنايي با تاريخچه و مباني مهندسي مواد را اخذ كرده اند در...
قابل توجه دانشجويان كارشناسي ارشد درس سمينار -رشته مهندسي پزشكی و رشته سراميك (دكتر كرميان) یکشنبه, 13 اسفند 1396 با توجه به اينكه اكثريت دانشجويان مشغول تهيه پروپوزال پايان نامه خود مي باشند،جلسه ارايه سمينار از نيمه دوم اسفند 96 به نيمه دوم فروردين 97 موكول گرديدوزمان دقيق آن متعاقبا...
كارگاه ارتقاء دانشگاه از طريق تعداد ارجاعات پژوهشگران یکشنبه, 13 اسفند 1396 كارگاه ارتقاء دانشگاه از طريق تعداد ارجاعات پژوهشگران زمان روز سه شنبه 15/12/96 ساعت 13:00 تا 17:00 مكان كتابخانه مركزي طبقه ششم

2211  22222 copy  2233  22444