دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 دکتر مهران مجلسی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد منصوب شد. دکتر مهران مجلسی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد منصوب شد. یکشنبه, 31 مرداد 1395 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سرپرست واحد نجف‌‌آباد را منصوب کرد. بر اساس این حکم آقای دکتر مهران مجلسی به عنوان سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد منصوب شده است. دکتر...
عضویت استاد واحد نجف‌آباد در کمیته داوران کنگره بین‌المللی مواد پیشرفته و نانومواد کانادا ICANM2016 عضویت استاد واحد نجف‌آباد در کمیته داوران کنگره بین‌المللی مواد پیشرفته و نانومواد کانادا ICANM2016 سه شنبه, 11 خرداد 1395 ابراهیم کرمیان استادیار دانشکده مهندسی مواد واحد نجف آباد  به عنوان عضو هیات داوران شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مواد پیشرفته و نانو مواد کانادا 2016 انتخاب ش...
 بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد بهتر نانوحامل دارو در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد بهتر نانوحامل دارو در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395   پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، در طرحی تحقیقاتی اقدام به ساخت نانوحامل‌های سرامیکی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد بهتر این نانوحامل‌ها...
جلسات دفاع روز پنجشنبه مورخ 96/6/30 چهارشنبه, 29 شهریور 1396 جلسات دفاع روز پنجشنبه مورخ 30/6/96 عليرضا خدايوندي و آقاي قلمزن،حامد اعرابي و كورش سلطاني گرايش شناسايي بترتيب 8:30 و 11:00، 12و 14:00 حسين مداحي، وحيد كليشادي، هادي خدادادي و...
کارگاه آشنایی با حقوق مالکیت فکری و قوانین ثبت اختراع چهارشنبه, 29 شهریور 1396 دانشجوياني كه درس روش تحقيق را در ترم جاري اخذ نمودند، لازم است در كارگاه آشنايي با حقوق مالكيت فكري و قوانين ثبت اختراع شركت نمايند. ضمنا دو نمره از درس روش تحقيق منو...
اطلاعیه سمینار ترم قبل دکتر امامی چهارشنبه, 29 شهریور 1396 دانشجويان ذيل لازم است حداكثر تا تاريخ 6/7/96 فايل كليه مراجع سمينار خود را به دکتر امامی تحويل نمايند. سيد محمد اميري، امير جهانقلي، محمد جوانمردي امين حسيني اديب پور،...
جلسات دفاع روز چهارشنبه مورخ 96/6/29 سه شنبه, 28 شهریور 1396 جلسات دفاع روز چهارشنبه مورخ 96/6/29 فرشاد لطفي زاده و جواد نساجي گرايش شناسايي بترتيب ساعت 10 و 11 صبح بهنام همتي ها، صادق قديري و نويد خمسه عشري گرايش سراميك بترتيب ساعت 12/00...

2211  22222 copy  2233  22444