دانشکده مهندسی مواد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 دکتر مهران مجلسی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد منصوب شد. دکتر مهران مجلسی به عنوان سرپرست جدید دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد منصوب شد. یکشنبه, 31 مرداد 1395 رئیس دانشگاه آزاد اسلامی سرپرست واحد نجف‌‌آباد را منصوب کرد. بر اساس این حکم آقای دکتر مهران مجلسی به عنوان سرپرست  دانشگاه آزاد اسلامی نجف آباد منصوب شده است. دکتر...
عضویت استاد واحد نجف‌آباد در کمیته داوران کنگره بین‌المللی مواد پیشرفته و نانومواد کانادا ICANM2016 عضویت استاد واحد نجف‌آباد در کمیته داوران کنگره بین‌المللی مواد پیشرفته و نانومواد کانادا ICANM2016 سه شنبه, 11 خرداد 1395 ابراهیم کرمیان استادیار دانشکده مهندسی مواد واحد نجف آباد  به عنوان عضو هیات داوران شانزدهمین کنفرانس بین‌المللی مواد پیشرفته و نانو مواد کانادا 2016 انتخاب ش...
 بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد بهتر نانوحامل دارو در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد بهتر نانوحامل دارو در دانشگاه آزاد واحد نجف آباد یکشنبه, 12 ارديبهشت 1395   پژوهشگران دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، در طرحی تحقیقاتی اقدام به ساخت نانوحامل‌های سرامیکی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد بهتر این نانوحامل‌ها...
زمان برگزاري جلسه توجيهي كارآموزي ترم اول 97-96 یکشنبه, 23 مهر 1396 زمان برگزاري جلسه توجيهي كارگاه عملي،آموزشي و آشنايي با مراكز بهداشتي درماني(رشته بيومواد) روز چهارشنبه مورخ 96/7/26 ساعت 10 صبح زمان برگزاري جلسه توجيهي كارآموزي (رشته...
عدم تشکیل کلاس های خانم مرضیه عباسی شنبه, 22 مهر 1396 كاسهاي آزمونهاي بيولوژيكي و فيزيك پزشكي خانم عباسي روز شنبه مورخ 22/7/96 تشكيل نمي گردد.
جلسه دفاع 96/7/19 سه شنبه, 18 مهر 1396 جلسه دفاع از پايان نامه فرود كرمي روز چهارشنبه مورخ 19/7/96 ساعت 15/30 گرايش جوش
آخرين مهلت تحويل جواب سوالات درس آناليز پيشرفته دانشجويان دكتری با دكتر منصوری 96/7/20 یکشنبه, 16 مهر 1396 آخرين مهلت تحويل جواب سوالات درس آناليز پيشرفته دانشجويان دكتری با دكتر منصوری 96/7/20

2211  22222 copy  2233  22444